Mokytojų stažuotė Suomijoje

Jiezno  gimnazijos chemijos ir biologijos  mokytoja Joalita Jurkevičienė bei fizikos mokytoja Vilma Mekionytė dalyvavo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)” stažuotėje Suomijoje.
Mokytojos grįžo pilnos naujų  idėjų,  kuriomis žada pasidalinti su kolegomis ir įgytas žinias taikyti vedant kūrybiškas pamokas  mokiniams.

0

Lietuvos mokytojų stažuotė Jungtinėje Karalystėje

Kaledine vakarieneLapkričio 25-29 dienomis „Kūrybinių partnerysčių“ projekto kuruojančios mokytojos lankėsi Newcastlio mieste Jungtinėje Karalystėje. Lietuvos mokytojų stažuotę organizavo tarptautinė nevyriausybinė organizacija CCE (Creativity, Culture and Education – Kūrybiškumas, kultūra ir švietimas), kurios tikslas – Skaitykite toliau

0

Lietuvos švietimo asociacijų bendradarbiavimo galimybės siekiant mokytojų profesinio tobulėjimo ir mokinių mokymosi pažangos

Šiuolaikinė mokykla mokytojui kelia uždavinį ugdyti aktyvų, visapusiškai išsilavinusį žmogų, gebantį ne tik dalyvauti nuolat kintančiame visuomenės gyvenime, bet ir savarankiškai inicijuoti pokyčius. Mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad mokiniai diskusijoje apie šiuolaikinį mokytoją išryškina „…profesinę pedagoginę kompetenciją, kurią atskleidžia per mokytojo siekį mokyti mokinius mokytis, profesionaliai pateikti ugdymo turinį, įvairių mokymo metodų, skatinančių mokinių aktyvumą, naudojimą, ugdymo turinio diferencijavimą, ugdymo proceso valdymą“ (Galkienė E., 2009).
Skaitykite toliau

0