Archive : Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Home > Posts tagged :Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Žuvinto rezervate

Rugsėjo 26 d. Prienų rajono biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Žuvinto biosferos rezervate. Mokytojus sutikusi rezervato darbuotoja papasakojo apie šios saugomos teritorijos gamtos išskirtinumą. Įsitikinome, kad Žuvintas – gamtinis kompleksas, apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą, Tai pirmoji Lietuvoje saugoma teritorija, kurią dar 1937 m. įsteigė prof. Tadas Ivanauskas, Read More

0

Svečiavosi Kaišiadorių rajono biologijos ir chemijos mokytojai

Spalio 12 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvykusiame Prienų rajono savivaldybės biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarime dalyvavo ir kolegos iš Kaišiadorių rajono mokyklų. Mokytojai išklausė Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės, metodinio būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės pranešimą „Skaitymo gebėjimų ugdymas chemijos ir biologijos pamokose“, atliko Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės Rasos Kučinskienės parengtas praktines užduotis. Visi kartu diskutavo, kaip pagerinti mokinių gamtos mokslų pasiekimus, taikant pamokose įvairias skaitymo strategijas.

img_6214img_6232

0