Archive : Dailės mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Dailės mokytojų metodinis būrelis

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Ilonos Rasimavičienės parengtą 2017–2018 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, aptarė prioritetus, nusimatė veiklas šiems mokslo metams. Taip pat vyko būrelio pirmininko bei sekretoriaus rinkimai. Bendru sutarimu būrelio pirmininke antrai kadencijai perrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Ilona Rasimavičienė, sekretore išrinkta Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Dalia Dragūnienė.

0

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 15 d. Prienų švietimo centre įvyko dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo dailės mokytojai: Rasa Uleckienė (pasitarimo pirmininkė), Dalia Dragūnienė (pasitarimo sekretorė), Aušra Deltuvienė, Rasina Galinienė, Audronė Jusienė, Aušra Maslauskienė, Lina Andriukevičienė, Ilona Rasimavičienė bei Prienų švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More

0