Archive : Fizikos mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Fizikos mokytojų metodinis būrelis

Mokytojai rinkosi į metodinių būrelių pasitarimus

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmieji dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Į pasitarimus rinkosi fizikos mokytojai, matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba, dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojai. Buvo pristatytos būrelių 2016–2017 m. m. veiklos ataskaitos, aptartos naujų mokslo metų veiklos gairės, dorinio ugdymo mokytojai išsirinko naują sekretorę – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tikybos mokytoją Liną Skurdelienę.

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 16 d. Prienų švietimo centre įvyko fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo fizikos mokytojai: Vilma Mekionytė (pasitarimo pirmininkė), Danguolė Kederienė (pasitarimo sekretorė), Danutė Šukevičienė, Antanas Rukšėnas, Zita Ferevičienė, Elona Dukynienė, Prienų švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė ir svečias Elvyra Kalinkevičienė. Read More