Archive : Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 18 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame buvo apžvelgti praėjusių mokslo metų veiklos rezultatai, pasidžiaugta aktyvia bibliotekininkų veikla, aptarti prioritetai bei numatytos veiklos šiems mokslo metams. Būrelio pirmininkė Agnė Mitrulevičienė kolegėms pateikė įdomią namų užduotį. Kiekvienai davė išsitraukti lapelį, kuriame užrašytas mokyklos pavadinimas. Sugrįžus namo, parašyti laišką tai mokyklos bibliotekai, kurią išsitraukė, pradedant žodžiais „Brangus Bičiuli“. O kuriant tekstą, vartoti tik tuos žodžius, kurie prasideda raide b. Iki spalio 24 dienos šį laišką paštu išsiųsti adresatui. Laiškų  skaitymas vyks lapkričio mėnesį vyksiančiame pasitarime.

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 14 d. Prienų švietimo centre įvyko mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Bibliotekininkės išklausė būrelio pirmininkės Aušros Kavaliauskienės parengtos būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitos, planavo 2014–2015 m. m. veiklą, aptarė visiems aktualų klausimą dėl bibliotekų fondų verčių perskaičiavimo iš litų į eurus.