Archive : Pedagogas

Home > Posts tagged :Pedagogas

Lietuvos švietimo asociacijų bendradarbiavimo galimybės siekiant mokytojų profesinio tobulėjimo ir mokinių mokymosi pažangos

Šiuolaikinė mokykla mokytojui kelia uždavinį ugdyti aktyvų, visapusiškai išsilavinusį žmogų, gebantį ne tik dalyvauti nuolat kintančiame visuomenės gyvenime, bet ir savarankiškai inicijuoti pokyčius. Mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad mokiniai diskusijoje apie šiuolaikinį mokytoją išryškina „…profesinę pedagoginę kompetenciją, kurią atskleidžia per mokytojo siekį mokyti mokinius mokytis, profesionaliai pateikti ugdymo turinį, įvairių mokymo metodų, skatinančių mokinių aktyvumą, naudojimą, ugdymo turinio diferencijavimą, ugdymo proceso valdymą“ (Galkienė E., 2009).
Read More