Projektas „Privalomas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas“

2008 m. Švietimo centras kaip partneris dalyvauja PPRC įgyvendinamame projekte
„Privalomas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas“

Projekto tikslai:

  • parengti pradinių klasių mokytojus perkvalifikavimo studijoms, suteikiančioms jiems ankstyvojo užsienio kalbos mokymo pedagogo kvalifikaciją;
  • parengti pradinių klasių mokytojus pradėti vykdyti ankstyvojo užsienio kalbos mokymo programą nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Kovo – gegužės mėn. įvyko 3 sesijos, kuriose dalyvavo 26 rajono mokytojai.

0

Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas

Prienų rajono švietimo centras 2006-2008 m. įgyvendino projektą „Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas“, SFMIS numeris BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0151.
Siekdami įgyti papildomų žinių ir įgūdžių, kurie leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų dvejus metus – nuo 2006 m. gegužės iki 2008 m. gegužės – rajono mokytojai dalyvavo Švietimo centro vykdomame projekte „Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų bendrųjų gebėjimų ugdymas“. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimui, užsienio kalbų mokymuisi bei kitoms svarbioms šiuolaikiniam pedagogui žinioms ir kompetencijoms bei žmogiškojo kapitalo plėtrai ir specialistų konkurencingumo bei paklausos užtikrinimui. Skaitykite toliau

0

Projektas „DALYVAUK, LAIMĖK, KELIAUK!“

Gabių vaikų ugdymo programos projektas DALYVAUK, LAIMĖK, KELIAUK!
2008 m. Švietimo centras įgyvendina Gabių vaikų ugdymo programos projektą „DALYVAUK, LAIMĖK, KELIAUK!“
Olimpiados ir konkursai yra puiki priemonė skatinti gabiausius mokinius giliau pasidomėti akademiniais dalykais, ugdyti gebėjimą savarankiškai praplėsti pamokų metu įgytas žinias. Deja, pastaraisiais metais pastebime, kad mokinių, dalyvaujančių olimpiadose ir konkursuose, mažėja. Egzistuoja mokinių, olimpiadų ir konkursų nugalėtojų bei juos parengusių mokytojų paskatinimo problema. Iš savivaldybės biudžeto olimpiadoms organizuoti skirtų lėšų užtenka tik kanceliarinėms prekėms ir mokinių išsiuntimui į apskrities bei respublikinius etapus. Todėl, siekdami paskatinti mokinius, dalyvavusius olimpiadose ir konkursuose bei aktyviau dalyvauti kitais metais, surengsime ekskursiją mokiniams olimpiadų ir konkursų rajoninio, apskrities ir respublikinio olimpiadų turo nugalėtojams. Skaitykite toliau

0

Projektas „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“

2008 m. Švietimo centras kaip partneris dalyvauja PPRC įgyvendinamame projekte „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“

Projekto tikslai:

  • Pasirengti sėkmingam BP įgyvendinimui bendrojo lavinimo mokyklose.
  • Ugdyti mokytojų kompetencijas.
  • Teikti siūlymus Švietimo plėtotės centrui dėl BP tobulinimo.

2008 m. gegužės birželio mėn. Prienų rajone įvyko 24 projekto seminarai įvairių dalykų mokytojams, juose dalyvavo 469 pedagogai.

0

Projektas „Nuspalvinkime mūsų miestą“

Truputis istorijos
Tai, ką šiuo metu galima pamatyti ant sienų ir traukinių visame pasaulyje, tai ką mes vadiname GRAFFITI, prasidėjo 1960-tų gale 1970 – tų pradžioje New York’e. Prekyboje pasirodžius vandeniui atspariems flomasteriams, jaunimas pradėjo išpaišinėti pašto dėžutes, sienas, telefonų būdeles, požemines perėjas ir metro. Pradžioje jų „Kūryboje“ dominavo paišytojų vardai ir pavardės. Vėliau stilius reikalavo naujovių ir pasikeitimų, todėl po truputį išryškėjo skirtingi šriftai. Raidės darėsi vis aukštesnės, pasirodė kontūrai ir spalvos. Raidės sujunginėjamos netradiciniais būdais, bei deformuojamos. Kadangi graffiti pagrindai jau buvo sukurti, visos naujovės lengvai adaptavosi, vystydamos jau egzistuojančius stilius. Skaitykite toliau

0

BPD 1.5. priemonės projektas Švietimo centrų infrastruktūros plėtra

Prienų rajono švietimo centro patalpų rekonstrukcija. Rekonstruota – 305,75 kv. m. Panaudota – 165040,00 Lt. iš projektui skirtos paramos. Darbai baigti 2006-08-30. Paramos lėšomis atlikti įvairūs rekonstrukcijos darbai: patalpų vidaus apdaila, san. mazgų rekonstrukcija, panduso įrengimas, vandentiekio sistemos rekonstrukcija, priešgaisrinės signalizacijos įrengimas. Skaitykite toliau

0