Archive : Suomija

Home > Posts tagged :Suomija

Mokytojų stažuotė Suomijoje

Jiezno  gimnazijos chemijos ir biologijos  mokytoja Joalita Jurkevičienė bei fizikos mokytoja Vilma Mekionytė dalyvavo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ stažuotėje Suomijoje.
Mokytojos grįžo pilnos naujų  idėjų,  kuriomis žada pasidalinti su kolegomis ir įgytas žinias taikyti vedant kūrybiškas pamokas  mokiniams.

0